Kwade Genius blij met ‘vervulde wet’

“Ah, dus jij zegt dat de Wet (Torah) ‘weg’ is. Vertel me a.j.b. meer over hoe Messias kwam om wetteloosheid te brengen.”

Naïeve Christenen zijn misleid wanneer zij denken dat Jesjoea de ‘volmaakte’ Wet van Mozes ‘vervuld’ als in ‘buiten werking stelt’..

Jesjoea bedoelde echter het tegenovergestelde (‘geen jota of tittel’), zodat de eerste gemeente Toragetrouw bleef (Hand. 21:20). Gelovigen uit de volkeren sloten zich hierbij aan (één kudde, Jh. 10:16).