Jesjoea’s Pesach volgens de Bijbelse kalender

Jesjoea hield het Pesachfeest, maar werd deze dag ook gekruisigd. Dit lijkt een paradox. Sommigen hebben een antwoord gevonden in wat wel eens de Bijbelse kalender kan zijn.
Lees nu alvast een zeer interessante studie (in ontwikkeling) van Charlie Lengkeek.

C. Lengkeek: ‘Jesjoea kon natuurlijk niet en Pesach vieren op de 14de en gekruisigd worden op de 14de tegelijkertijd. Maar doordat de Joden een andere Kalender hanteerden, (), zou je kunnen zeggen dat Jesjoea ook op de 14de gekruisigd, namelijk de 14de van de Joden. Het feit dat er twee kalenders waren in die tijd lijkt wel voorzienigheid!’

4 gedachten over “Jesjoea’s Pesach volgens de Bijbelse kalender”

 1. Ik heb wat vragen en opmerkingen aangaande het ‘startpunt’ van de originele Bijbelse kalender. Aan de hand van de precessiebeweging van de aardas verschuiven namelijk de equinoxen t.o.v. de ‘sterrentijden’. Aan de hand van enkele door mij vervaardigde constellatietekeningen zou 1 Abib de Bijbelse zomer-equinox (wij zeggen lente-equinox) zijn geweest t.t.v, Mozes! Ik kan e.e.a. wiskundig niet bewijzen. Wellicht dat u daar meer inzicht kan verschaffen. Interesse? M.h.g. uw br. in Christus B.J.D.

 2. Helaas wordt in dit artikel niet duidelijk welke indeling voor een etmaal wordt aangehouden.

  Is dat 2 x 12 uur zoals wordt geopperd aan de hand van de uitspraak van Jezus in Joh.11:9 ‘…gaan er niet twaalf uren in een dag’.
  En dientengevolge 12 uren in het resterende gedeelte.

  De indeling die Jezus hier gebruikt is conform Genesis 1, dat een etmaal verdeelt in 12 uren licht en 12 uren donker (1 blok)

  Is dat de Hebreeuwse indeling volgens Ex.12:6 ‘tussen de avonden’ (ben ha-arbayim), waar mogelijk wordt veronderstelt dat de resterende 12 uur zijn verdeeld in 2 blokken (avond/nacht of avond/ochtend of ochtend/avond of nacht/ochtend)

  Is dat de Joodse indeling in 3 blokken zoals in Richt.7:19 ‘…aan het begin van de middelste nachtwake’.

  Is dat de Romeinse indeling in 4 blokken zoals in Matt.14:25 ‘…in de vierde wake van de nacht’.

  En dan is er ook nog de westerse indeling waarbij de nacht, (middernacht) slechts 1 seconde duurt: van 24.00.00 uur tot 00.00.02.
  En derhalve de ochtend reeds om 1 seconde na twaalf uur ‘s-nachts begint.

  Op pagina 18 zegt de schrijver over het tijdstip van de opstanding:
  ‘Aan het einde van de nacht, voor het begin van de ochtend’.
  Dit lijkt mij onjuist want een ‘nieuw’ begin, begint volgens Tenach altijd bij
  (8) acht. (Bijvoorbeeld de acht mensen in de ark, de besnijdenis op de achtste dag, David de achtste zoon van Isai, de schoof der eerstelingen op de achtste dag als beweegoffer, enz.).

  Jezus opwekking was dus op de achtste dag na zijn intocht (Palmpasen) in Jeruzalem. Op het moment dat de zon opkwam en technisch gesproken de eerste dag van de nieuwe week aanbrak, brak er een nieuw tijdperk aan; het tijdperk van de overwinning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.