Jesjoea in Pesach / Matsot

Bert Otten: ‘Met het vieren van Pascha en Ongezuurde Broden, viert de christen zijn bevrijding uit Egypte, uit het huis der zonde, en zijn bevrijding door de Heiland: (…)

Laat dan de zonde [Egypte, zuurdesem] niet langer als koning heersen … maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood [Pascha] zijn geweest, (Rom 6). Lees verder (pg. 11 e.v.).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.