Categoriearchief: Bijzonder

Discours K. Bloed & Lody v/d Kamp

Lees het (betaal)artikel ‘Christenen moeten joodse feesten houden‘ van het RD (of lees hier). Het is een verslag van K. Bloed zijn lezing aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Bloed merkt bij het artikel op: ‘Beetje jammer dat de toonzetting heel anders is dan bij de lezing. Geen christen is verplicht tot het vieren van feesten of volgen van Tora. Verplichting is juist het ontkrachten ervan.’
Ik geloof wel dat christenen hiertoe verplicht zijn, al is het in de eerste plaats een voorrecht. Lees mijn mening hierover.

Lees ook ‘rabbijn’ L. van de Kamp zijn reactie op Bloed: Christenen en joodse feesten in het (betaal)artikel van het Nederlands Dagblad.
– Lees mijn reactie onder het artikel (‘mmoleskine’).

Kees Bloed reageerde vervolgens op Lody van de Kamp met dit artikel: ‘Bijbel reikt zelf de joodse feesten aan‘.
Update: ‘Messiaanse Beweging, teken van de tijd‘.

FFOZ Kids Torah Club – Nederlandse vertaling

Een heuse kinderparasja-reeks van het bekende leerinstituut First Fruits of Zion is nu ook beschikbaar in het Nederlands.
Zo kan van kindsbeen af de Heilige Schrift ‘ingeprent’ worden.

Update: FFOZ zou toch de rechten niet hebben vrijgegeven, daarom is deze reeks niet meer te downloaden via deze site. Excuses.

Laten de Messiaanse gemeenten in Nederland er hun voordeel mee doen! De reeks mag vrij verspreid worden, zolang deze niet commercieel wordt gebruikt. Zeg het voort!

  • Bekijk een kinderparsje;
  • Of download de gehele parasjareeks
    (GoogleDocs, kies in de bovenbalk ”Downloaden’ en unzip het bestand).

Mevrouw Geke van Halteren (facebook) verzorgde deze grote vertaalklus.

Docu: De Messias van Israël (CGI/Fam7)

Fam7: “De Messias van Israël is een unieke 13-delige serie over de Messiaanse gemeenten in Israël. De serie geeft een prachtig inzicht in de Messiaanse beweging, Joodse broeders en zusters die in Jezus Christus (Jeshua) de Messias hebben gevonden.”

Bekijk de volledige serie

(De serie behandelt helaas niet het thema van M. Joden die  vasthouden aan de Bijbelse leer van de Enige God, zoals de auteur Uriël ben-Mordechai).

Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Een brief van oude bekenden werd via-via toegezonden, waarin op het gevaar van ultra-semitisme gewezen werd: de neiging van sommige Messiasbelijdende gelovigen om het traditionele Jodendom te omarmen en Jesjoea te verloochenen.

De brief is een oproep om bij de eenvoudige toewijding van Jesjoea te blijven en je niet mee te laten slepen door hen die Messias hebben verloochend en hem zo a.h.w. opnieuw kruisigden.

Opmerkingen: De contactinformatie van de schrijvers (mail/site) is gewijzigd, waardoor ik hen niet op de hoogte kon stellen van dit bericht. En:  Ik plaatste een aanmerking in de brief, omdat de leer van de Enige God als hellend vlak gekenmerkt werd.)

Lees verder Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Tora-leesrooster voor Sukkot in Sabbatsjaar

In het sabbatsjaar lezen wij de Tora tijdens het Loofhuttenfeest  in zijn geheel.
(lees Deut. 31:9-13)

Kees Bloed, die een driejarige Parasja-cyclus schrijft, maakte een leesrooster voor deze week. Leest u mee?

Dag 1: De verkiezing van Abraham (Gn. 1 – 23)
Dag 2: Een bruid voor de zoon (Gn. 24 – 50)
Dag 3: Nieuwe identiteit (Ex. 1 – 24)
Dag 4: Voorbereidingen voor de ontmoeting (Ex. 25 –  Lv. 9)
Dag 5: Een schokkende ontmoeting (Lv. 10 – Lv. 27)
Dag 6: De gemeente trekt op met God (Nm. 1 – 36)
Dag 7: Het afscheid van Mozes (Dt. 1 – 34)

Bezoek eens Sjemajah.nl en lees parasja voor deze week.

Sabbatsjaar voor boer en (moes)tuinder?

Als Messiaanse gelovigen weten we dat elke jota en tittel telt (Mt. 5:17). Het gebod het sabbatsjaar te onderhouden is geen klein gebod; zo kreeg het land Israël eens zijn sabbatsjaren vergoed tijdens de jaren van ballingschap… (2 Kron. 36)

Toch geeft tegenwoordig slechts een deel van de Israëlische boeren zijn landbouwgrond rust (artikel Israel Today). En hoe zit dat in het kikkerlandje Nederland?

De website Set Apart People schreef hier al over. De schrijver (woonachtig in Nederland) breekt er een lans voor.

Lees verder (selectie):
Sabbatical Year – A Commandment?
Sabbatical Year – Why the land must lie fallow
Preparing for the Sabbatical year

Preek Levi in Beet Mokum

De jonge Messiaanse Gemeente Beet Mokum (Winschoten) is zo moedig het ware Bijbelse Godsbeeld te onderzoeken. Ze nodigden mij uit om dit onderwerp te behandelen.

Het grote gebod dat alléén Jahweh God is, dat alléén Hij als de Enige God moet worden gediend, wordt in een brede context geplaatst en opnieuw onderzocht.

  • Of beluister de preek hieronder via SoundCloud (klik op de afspeelknop linksboven)
  • En bekijk voor de presentatie de Prezi hieronder
    (of download de powerpoint (klik F5) / of pdf)

In de vijfde minuut begint de inhoudelijke preek (geluidskwaliteit is helaas wat laag).