Categoriearchief: Feesten van Jahweh

Bouw je Loofhut!

  • ‘In loofhutten zult ge dan wonen, zeven dagen lang’ (2).
  • ‘Na verloop van zeven jaar, (…), namelijk het Loofhuttenfeest,  (…), zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen (1).

Dit jaar worden we weer opgeroepen Loofhutten te bouwen, en bovendien de Tora te horen tijdens het Feest.
In nattig Nederland kan men overigens doorgaans moeilijk werkelijk in hutten wonen, maar dit mag de pret niet drukken.

Vrolijk Feest!

Hoe vierde men onder Nehemia’s tijd Sukkoth?
Lees verder Bouw je Loofhut!

Waarom het Bazuinenfeest naar Jesjoea verwijst

Wake Up!Het Zoeklicht komen met een mooi artikel over de vervulling van Jom Troea, het Bazuinenfeest…

‘Voorafgaand aan de komst van de bruidegom klinkt [dan] een langgerekte toon van de bazuin en vanaf dat moment gaat het heel erg snel. De bruidegom is met zijn stoet in aantocht en zal de bruid meenemen. Dit is de eerste gelegenheid dat de bruid na lange tijd de bruidegom weer ziet, net zoals het Bazuinenfeest het eerstvolgende feest is dat vervuld zal worden na het Pinksterfeest.’

Lees verder!

Tien dagopening voor de ‘Ontzagwekkende dagen’

Lydia Abbink (overleden 24 maart 2017) schreef een mooi boekje die de gelovige voorbereid op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
Zij schrijft: ‘In de komende tien dagen zul je elke dag even stilstaan bij een leefregel van God om te bepalen of er zaken zijn die jij kan en mag opruimen’.

Lees: Van Bazuinendag tot Grote Verzoendag – 10 Dagopeningen ter voorbereiding op een nieuw leven

Sabbatsjaar voor boer en (moes)tuinder?

Als Messiaanse gelovigen weten we dat elke jota en tittel telt (Mt. 5:17). Het gebod het sabbatsjaar te onderhouden is geen klein gebod; zo kreeg het land Israël eens zijn sabbatsjaren vergoed tijdens de jaren van ballingschap… (2 Kron. 36)

Toch geeft tegenwoordig slechts een deel van de Israëlische boeren zijn landbouwgrond rust (artikel Israel Today). En hoe zit dat in het kikkerlandje Nederland?

De website Set Apart People schreef hier al over. De schrijver (woonachtig in Nederland) breekt er een lans voor.

Lees verder (selectie):
Sabbatical Year – A Commandment?
Sabbatical Year – Why the land must lie fallow
Preparing for the Sabbatical year

Moadiem en Recepten

‘Is het altijd door, dat de ploeger ploegt om te zaaien, zijn land openscheurt en egt? Immers, als hij de oppervlakte gelijk gemaakt heeft, dan strooit hij dille en werpt komijn uit, en tarwe zaait hij op rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand. En zijn God onderricht hem over de juiste wijze en onderwijst hem’ (Jes28)

Een receptenboekje voor de Feesttijden van onze Hemelse Vader.
Opmerking: Sommige broeders onderzoeken of paddenstoelen wel tot de hemelse voedselbank behoren.

Bijbelse Feesten en Recepten (pdf)

Met dank aan de Messiaanse gelovige Carla Wittocx.

Bijbelse Feesten en Recepten

‘Is het altijd door, dat de ploeger ploegt om te zaaien, zijn land openscheurt en egt? Immers, als hij de oppervlakte gelijk gemaakt heeft, dan strooit hij dille en werpt komijn uit, en tarwe zaait hij op rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand. En zijn God onderricht hem over de juiste wijze en onderwijst hem’ (Jes28)

Een receptenboekje voor de Feesttijden van onze Hemelse Vader.
Opmerking: Sommige broeders onderzoeken of paddenstoelen wel tot de hemelse voedselbank behoren.

Bijbelse Feesten en Recepten (pdf)

Met dank aan de Messiaanse gelovige Carla Wittocx.