Categoriearchief: Uitgelicht

Hebreeuws Mattheüs bevestigt MBJ

Hebr. Mt. Het vroeg-Messiaanse ‘Hebreeuwse Mattheüs’ is uniek en authentiek. Het werd opgenomen in een Joods boek om de geleerde Jood toe te rusten in (gedwongen) geloofsdebatten. De schrijver wilde ook ‘de mate van tekorten en fouten’ van de Griekse versie openbaren. Hiervan worden in dit artikel enkele opgenoemd.

Het evangelie, dat bewaard is gebleven binnen de Joodse gemeenschap verdient uw aandacht. Lees: Hebreeuws Mattheüs bevestigt Messiaans geloof

Gods weg met Israël – Behoud voor niet-Messiasbelijders?

206_01_0060_TopicalBkg“Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit”. (Rom. 10:1)Wanneer iemand tot Jesjoea komt, vraagt hij zich al snel af: Hoe zit het dan met de Joden? Hoe zit het met de generatie Joden van Messias’ tijd? En kunnen Joden van vandaag behouden worden, zonder geloof in Jesjoea? Lees verder Gods weg met Israël – Behoud voor niet-Messiasbelijders?